Als u uw fietsverlichting in aanmerking wilt laten komen voor een RKF-keur, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de Stichting RKF. Het aanvraagformulier daarvoor vindt u onderaan deze pagina.

Aanvraag en gebruikersovereenkomst
Bij uw aanvraag moet u een Bauartgenehmigung van het KBA volgens het StVZO kunnen overleggen. Voor ISO 6742 dient het keuringsrapport gericht op de technische eisen van RKF te worden overlegd. De voorzitter van de Technische Commissie voert een administratieve test uit. Daarna wordt de gebruikersovereenkomst aan u ter ondertekening toegestuurd.

Publicatie
Het secretariaat van de Stichting RKF publiceert op deze site de fietsverlichting met RKF-keurmerk.

Stickers
Bij het secretariaat van de Stichting RKF kunt u de stickers bestellen die op uw producten kan worden aangebracht.

Facturering
De aanvrager ontvangt een factuur van de Stichting om een jaar gebruik te mogen maken van het keurmerk. Het secretariaat vraagt twee keer per jaar het aantal verkochte eenheden in Nederland op bij de houder van het keurmerk. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan het bestuur of derden verstrekt.

Aanvraagformulier

Application form RKF – EN

Uw aanvraag kunt u sturen aan:

Stichting RKF
t.a.v. Marianne Kremer, m.kremer@raivereniging.nl
Postbus 74800
1070 DM Amsterdam
Tel: 020-5044942