In 2012 nam een aantal leden van RAI Vereniging, waarvan de ‘R’ immers al sinds 1893 staat voor ‘Rijwiel’, het initiatief om een goedkeuringsprocedure en een beeldmerk te ontwikkelen, waarmee kwalitatief hoogstaande fietsverlichting duidelijk te onderscheiden zou zijn van minder goede verlichting.

Dat werd het RAI Keurmerk Fietsverlichting, kortweg: RKF. Hiermee wil de professionele fietsbranche in Nederland de aandacht vestigen op het belang van goede fietsverlichting voor verkeersveiligheid en comfort.

RKF verbetert consumentenvoorlichting
Fietsverlichting en verkeersveiligheid gaan hand in hand. In de afgelopen jaren is door de fietsindustrie grote voortgang geboekt in het ontwikkelen van hoogwaardige verlichtingstechnologie die de veiligheid en het comfort sterk kunnen verbeteren. Wat onduidelijker is, is hoe een consument kan zien dat zijn fiets is voorzien van kwalitatief goede verlichting.

Het RKF is een eenduidig en krachtig middel om de consument bewust te maken van het belang van goede fietsverlichting voor de verkeersveiligheid. Het maakt onderscheid tussen kwalitatief goede en hoogwaardige verlichting en verlichting die hieraan niet voldoet. Het keurmerk is ook een middel voor de retail en de winkelvloer om aandacht te geven aan kwalitatief hoogstaande verlichting.

RKF geeft duidelijkheid aan fietsfabrikanten over de ISO-normen 4210 en 6742
Terwijl er eerder geen regelgeving was voor de kwaliteit van fietsverlichting, is in het kader van de Richtlijn Algemene Productveiligheid de norm EN ISO 4210 aangewezen als norm waaraan nieuwe fietsen moeten voldoen. In de EN ISO 4210 wordt bij verlichting gesteld dat voldaan moet worden aan de norm ISO 6742.

In Nederland is deze regelgeving verwerkt in de Warenwet.  Het RKF kan dienen als eenduidig en krachtig middel om de nieuwe norm zichtbaar te maken en te communiceren binnen de fietsenbranche.

Voor OEM’s in Nederland zal de nieuwe ISO-norm als juridische verplichting gelden. RKF ondersteunt de implementatie van deze ISO- norm en biedt een handvat voor de fabrikant en importeur van fietsen. Het RKF kan duidelijk helpen te communiceren dat de gevoerde verlichting aan de wettelijke norm voldoet en volgens de ISO-norm is.

Verandering sinds 1-7-2017
Het RKF hanteerde vanaf 2012 een aanduiding met 3 sterren, die met een sticker is aangebracht op goedgekeurde fietsverlichting en op de verpakking van fietsverlichting.

Door de komst van deze ISO-norm heeft het Stichtingsbestuur besloten de technische eisen van RKF gelijk te stellen aan de licht-technische eisen van de ISO-norm 6742 dan wel aan de  Duitse wetgeving (StVZO). Dit betekent dat het eerdere sterrensysteem, waarin onderscheid wordt gemaakt met 3 sterren, vervalt. Sinds 1-7-2017 kan verlichting het keurmerk verkrijgen als het voldoet aan de technische eisen.