Het RKF moet zichzelf (goeddeels) financieren. Daarom wordt aan de belanghebbenden bij het keurmerk een bijdrage gevraagd.

Een jaarlijkse vaste bijdrage voor het gebruikersrecht per type lamp:

  • voor leden RAI Vereniging: € 350
  • voor niet-leden RAI Vereniging: € 550

Een jaarlijkse variabele bijdrage op basis van in Nederland afgeleverde lampen per type:

  • voor leden RAI Vereniging: € 0,02 per eenheid
  • voor niet-leden RAI Vereniging: € 0,02 per eenheid

Het secretariaat vraagt twee keer per jaar het aantal verkochte eenheden in Nederland op bij de houder van het keurmerk. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan het bestuur of derden verstrekt.