Met het ‘RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF)’ wil de professionele fietsbranche in Nederland de aandacht vestigen op het belang van goede fietsverlichting voor verkeersveiligheid en comfort.

In de afgelopen jaren is door de fietsindustrie grote voortgang geboekt in het ontwikkelen van hoogwaardige verlichtingstechnologie die de veiligheid en het comfort sterk kan verbeteren.

De sectie Fietsen van RAI Vereniging nam daarom al in 2012 het initiatief voor het ‘RAI Vereniging Keurmerk voor (vast monteerbare) Fietsverlichting’, kortweg: RKF. Met dit keurmerk wil de fietsindustrie aan de consument een wegwijzer bieden in het woud van fietsverlichting.